Get Adobe Flash player

Jste zde

Domů » O nás

Prácheňáček

Ve Strakonicích, městě s dlouholetou dudáckou tradicí, pracuje již od roku 1981 dětský folklorní soubor ,, PRÁCHEŇÁČEK “. Soubor navštěvují děti ve věku od 6 do 18 let, které jsou rozděleny do dvou tanečních složek. Prácheňáček je členem folklorního sdružení ČR a Jihočeského folklorního sdružení.

Soubor vznikl v roce 1981. Cílem tohoto počinu byla především příprava dorostu pro Prácheňský soubor písní a tanců. V roce 1997 se soubor stal občanským sdružením. O prostory k činnosti a finanční podporu, bez které by soubor nemohl existovat, se starají Městský dům kultury a město Strakonice. Pro činnost souboru – nácvik, slouží klubovna v Domě kultury, kde se děti scházejí každé úterý.

Za dobu své existence soubor mnohokrát reprezentoval město Strakonice na zahraničních i domácích folklorních festivalech, přehlídkách, ale i na různých oslavách či výročích. Repertoár souboru čerpá z bohatství písní, tanců, her i lidových zvyků z oblasti jižních a jihozápadních Čech – především z oblasti Prácheňska.

Během své činnosti soubor spolupracoval s několika lidovými muzikami. V současné době mu k tanci a ke zpěvu hraje lidová muzika Strakoňáček pod vedením Julie Vlčkové (Režné).

 

Oficiální stránky Prácheňáčku